user_mobilelogo
 
 
Administratívne priestory na 1. poschodí trojpodlažnej budovy na východnej strane parkoviska.
Hlavný vchod do do budovy je z východnej strany od Obchodného centra Jasná.
 
 
  
 
Technické parametre:
 
Kompletné elektroinštalácie;  Telefónne rozvody;  Možnosť pripojenia na internet;  Prístup k hlavnému cestnému ťahu;  Centrálne vykurovanie z plynovej kotolne prenajímateľa;  Možnosť prispôsobenia priestorov vlastným potrebám; WC na poschodí;  168 parkovacích niest;  Zberné nádoby a zabezpečený odvoz komunálneho odpadu.
 
 
názov

E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
plocha

27,2 m2
27,6 m2
25,0 m2
13,0 m2
13,5 m2
28,0 m2
28,5 m2
28,0 m2
31,6 m2
32,6 m2
typ priestoru

administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
názov

E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E39
E38
E40
plocha

32,8 m2
18,8 m2
17,2 m2
30,0 m2
31,6 m2
30,0 m2
29,0 m2
16,3 m2
41,2 m2
29,0 m2
typ priestoru

administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
názov

E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
plocha

m2
m2
15,0 m2
29,0 m2
32,0 m2
32,0 m2
31,2 m2
16,6 m2
16,8 m2
29,1 m2
typ priestoru

administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
administ. priestory
 
 
> budova A, > budova B, > budova D, > budova E, > budova G

Budova E (1.poschodie) - fotografie