user_mobilelogo
 
 
Obchodné prístory v budove D - naľavo od budovy supermarketu Billa.
 
  
Technické parametre:
 
Kompletné elektroinštalácie;  Telefónne rozvody;  Možnosť pripojenia na internet;  Prístup k hlavnému cestnému ťahu;  WC je súčasťou obchodných priestorov;  Centrálne vykurovanie z plynovej kotolne prenajímateľa; 168 parkovacích niest;  Zberné nádoby a zabezpečený odvoz komunálneho odpadu;  Možnosť prispôsobenia priestorov vlastným potrebám.
 
 
názov

D1
D2
D3
plocha

144,3 m2
110,0 m2
385,83 m2
typ priestoru

obchodné priestory
obchodné priestory
obchodné priestory
 
> budova A, > budova B, > budova D, > budova E, > budova G

Budova D - fotografie